خوش آمدید

ورود / ثبت نام

کلاس های انجمن مهر ایران- جلسه دوم ، آموزه های فلسفی

NOTICE: If you are not viewing this site in Persian, the content on this page may have been automatically translated using Google Translate and may have some inconsistencies.
Translate:
پخش ویدیو

کلاس های #انجمن_مهر_ایران – جلسه دوم ، اصل ها و آموزه های فلسفی #مانیفست_اندیشکده_ایرانزمین چیست ؟ چرا این اندیشکده جهان بینی و فلسفه ساختارگرای #زروانی_مهری را منطبق با #فلسفه تحلیلی میداند و این دیدگاه #فلسفی را پذیرفته است؟ چرا قهرمان #ایرانزمین در #شاهنامه رستم #مهردین است نه اسفندیار #زرتشتی؟ مثلث #زروان ، #اهورامزدا و #اهریمن در #میترائیسم چگونه تعریف میشود و جایگاه بغ #مهر یا #میترا در آن چیست؟

ارسال دیدگاه:   

دیدگاهتان را بنویسید

مرتبط

Under Construction

“We are improving our website to offer the best experience for our growing community.”