خوش آمدید

ورود / / ثبت نام

#خدا ، وجود یا عدم وجود ؟

NOTICE: If you are not viewing this site in Persian, the content on this page may have been automatically translated using Google Translate and may have some inconsistencies.
Translate:
پخش ویدیو
Jul 15, 2020

آیا #خدا وجود دارد؟ تفاوت #خداباوری و #دین_باوری در چیست؟ بررسی مفهوم خدا از نظر اتیمولوژی و #فلسفه و باستان شناسی و #جامعه_شناسی و #فیزیک نوین و#بیولوژی و تئوری #تکامل #داروین و آیین ها و دین های #ایرانی و ابراهیمی و#فراماسونری# و #اندیشکده_ایرانزمین خدا در #زروانیسم و #میتراییسم وآیین #زرتشت و #زروان

ارسال دیدگاه:   

دیدگاهتان را بنویسید

Under Construction

“We are improving our website to offer the best experience for our growing community.”