خوش آمدید

ورود / / ثبت نام

حقوق #اعراب در #ایران بر پایه اصالت وجود است یا اصالت ماهیت؟

NOTICE: If you are not viewing this site in Persian, the content on this page may have been automatically translated using Google Translate and may have some inconsistencies.
Translate:
پخش ویدیو
Jun 3, 2020

حقوق #اعراب در #ایران بر پایه اصالت وجود است یا اصالت ماهیت؟ آیا اعراب تنها در ایران حقوق فردی و حقوق بشر دارند یا حقوق جمعی و قومی نیز دارند؟ آیا اعراب جزء ‌موسسان ایران بوده اند یا مهاجرند؟ چرا ایران تا کنون تحت برده داری عربی قرار دارد؟ #سیدکراسی یا حکومت و تسلط #عرب_تباران بر موالی یا بردگان ایرانی یعنی چه؟ راه های مقابله با تهاجم فرهنگی و سیاسی #عربی و #عربستان_سعودی بر اساس #اندیشکده_ایرانزمین کدام است؟

ارسال دیدگاه:   

دیدگاهتان را بنویسید

Under Construction

“We are improving our website to offer the best experience for our growing community.”