خوش آمدید

ورود / ثبت نام

جنگ_نرم #روم علیه #ایران با تولید #مزدکیسم و #اسلام

NOTICE: If you are not viewing this site in Persian, the content on this page may have been automatically translated using Google Translate and may have some inconsistencies.
Translate:
پخش ویدیو
Feb 26, 2020

اندیشه فیلسوفان #یونان و #روم برای تسلط بر #ایران چه بود؟ چرا پس از شکست های نظامی #روم از #ایران، #ویروس های فکری و #فرهنگی تولید روم برای نابودی ایران از درون، روانه ایران شدند؟ جنگ نرم در جهان باستان چگونه بود؟ چرا #کانونهای_قدرت در جهان باستان و تا به امروز #جهان_وطنی را گسترش می دهند؟ رابطه پیدایش و گسترش #مسیحیت ، #مزدکیسم و #اسلام و #کمونیسم با روم باستان و #واتیکان کنونی چیست ؟جهان را از روزگار #باستان تا کنون چه کسانی اداره می کنند و به پیش می برند؟

ارسال دیدگاه:   

دیدگاهتان را بنویسید

مرتبط

Under Construction

“We are improving our website to offer the best experience for our growing community.”