خوش آمدید

ورود / ثبت نام

جمهوری خودمختار #آرتساخ ( #قره_باغ ) از دیدگاه حقوقی

NOTICE: If you are not viewing this site in Persian, the content on this page may have been automatically translated using Google Translate and may have some inconsistencies.
Translate:
پخش ویدیو
Nov 1, 2020

جمهوری خودمختار #آرتساخ ( #قره_باغ ) را در برنامه های گذشته #اندیشکده_ایرانزمین از دیدگاه های #سیاسی ، #تاریخی ، دموگرافیک و#ژئوپولتیک و #استراتژیک بررسی کردم و نیم نگاهی به وضعیت #حقوقی آن نیز داشتم اما برای دادن ژرفای بیشتر به این بحث حیاتی از نظر #امنیت_ملی ، از حقوقدان برجسته #ایرانی سرکار خانم دکتر #نیره_انصاری دعوت کردم تا چند وچون حقوقی این مساله را بکاوند. دکتر انصاری گرامی با اشاره به این مطلب که از نظر حقوقی قره باغ در قانون اساسی شوروی سابق جمهوری خودمختار بوده است و ازنظر حقوقی جمهوری خودمختار دارای حق تعیین سرنوشت است و حق تعیین سرنوشت بر اصل تمامیت ارضی تقدم دارد، واین جمهوری بلافاصله پس از فروپاشی شوروی با رفراندومی دموکراتیک اعلام استقلال کرده است و به خاطر اکثریت مطلق جمعیت ارمنی وارد اتحاد با #ارمنستان شده است بامن هم نظرند که #پان_ترک های #باکو ( #آذربایجان جعلی ) یاوه ای بیش نمی گویند. همچنین این گفتگو روشن میسازد که چرا من با #خودمختاری و #فدرالیسم #اقوام در #ایران مخالفم چون با دادن چنین حقی به گروه های #اتنیکی در ایران آنها از نظر حقوقی به #ملت تبدیل میشوند و دارای #حق_تعیین_سرنوشت خواهند بود که این حق از اصل #تمامیت_ارضی از نظر حقوقی تقدم دارد. البته این به مفهوم مخالفت با حکومت های محلی ( و نه حکومت های منطقه ای و #قومی) نیست چرا که #عدم_تمرکز تنها راه برقراری #عدالت در ایران است. همچنین با استناد به استدلال حقوقی دکتر #انصاری می توان گفت نه تنها جمهوری خودمختار آرتساخ یا قره باغ بخشی از ارمنستان است که حتی جمهوری خودمختار #تالش مغان باهمه سواحل ارزشمندش با #دریای_کاسپین و منابع نفتی آن نیز بخشی از ایران است که حکومت باکو اشغال کرده است. بی شک تنها عاملی که تالش مغان را درون باکو نگه داشته است خیانت #سید آلیا #خامنه_ای پان ترک پنهان و #آنوسی آشکارست که نامه کمک ژنرال #همت_زاده رئیس جمهور #تالش_مغان از ایران و درخواست الحاقش به ایران را به نفع عموزاده های #خزری خود در باکو رد کرد تا مهر تاییدی بر #پان_ترکیسم پنهان و آشکار در #جمهوری_اسلامی بزند

ارسال دیدگاه:   

دیدگاهتان را بنویسید

مرتبط

Under Construction

“We are improving our website to offer the best experience for our growing community.”