خوش آمدید

ورود / / ثبت نام

#انقلاب_ایرانی در #اندیشکده_ایرانزمین ، بخش یکم-ایدئولوژی

NOTICE: If you are not viewing this site in Persian, the content on this page may have been automatically translated using Google Translate and may have some inconsistencies.
Translate:
پخش ویدیو
Dec 11, 2019

زخم های فرهنگی و اجتماعی و تاریخی و تمدنی جامعه ایرانی آنقدر شدید است که با ارزش های جوامع . مدرن و پست مدرن غربی مانند «لیبرال دموکراسی» قابل درمان نیست. ایران نیازمند اقدامات جسورانه تری است تا «انحراف تمدنی» خود را در چهارده سده اخیر اصلاح کند. ایران زمین نیاز به عمل جراحی دارد نه داروی معمولی. ارزش های اجتماعی و روابط اجتماعی در ایران باید اصلاح شود و این تنها از طریق یک «انقلاب» ممکن است. «رنسانس ایرانی » و «عصر روشنگری ایرانی» یا «بیداری ایرانی» باید در ساختار قدرت نهادینه شود و این تنها از راه «انقلاب ایرانی» میسر است وگرنه بیداری ایرانی نیز راه به جایی نخواهد برد و حاشیه نشین میشود. انقلاب ایرانی باید بر پایه دیالکتیک تاریخی ایرانی و مانیفست اندیشکده ایرانزمین باشد. « انقلاب ایرانی» فراتر از تغییر نظام ارتجاع اسلامی و جمهوری اسلامی است، انقلاب ایرانی یک انقلاب ارزشی است.در این برنامه که بر پایه مقاله «انقلاب ایرانی یا دگردیسی ایرانی، هم ایدئولوژی و هم متدولوژی» از دکتر رضا هازلی (کی اشکان اردلان افشارنادری) است، به ایدئولوژی این انقلاب پرداخته میشود.

ارسال دیدگاه:   

دیدگاهتان را بنویسید

Under Construction

“We are improving our website to offer the best experience for our growing community.”