خوش آمدید

ورود / / ثبت نام

#اندیشکده_ایرانزمین ویژگیهای اعضای #دولت_موقت

NOTICE: If you are not viewing this site in Persian, the content on this page may have been automatically translated using Google Translate and may have some inconsistencies.
Translate:
پخش ویدیو
Jan 13, 2020

مقاله چند ماه پیش من درباره #انقلاب_ایرانی یا #دگردیسی_ایرانی هم #ایدئولوژی و هم #متدولوژی در میان بخش هایی از #اپوزیسیون با استقبال روبرو گشت و لی متاسفانه خیلی سریع و بدون توجه به جزییات بسیار مهم این طرح اقدام به تشکیل #دولت-موقت کردند، در این برنامه اشتباهات اپوزیسیون را متذکر میشوم.

ارسال دیدگاه:   

دیدگاهتان را بنویسید

Under Construction

“We are improving our website to offer the best experience for our growing community.”