خوش آمدید

ورود / / ثبت نام

آموزه های اقتصادی اندیشکده ایران زمین و انقلاب صنعتی چهارم، انجمن مهرایران نشست یازدهم

NOTICE: If you are not viewing this site in Persian, the content on this page may have been automatically translated using Google Translate and may have some inconsistencies.
Translate:
پخش ویدیو

آموزه های #اقتصادی اندیشکده ایران زمین و #انقلاب_صنعتی_چهارم، #انجمن_مهرایران نشست یازدهم . براستی ملتی که حتی نخبگانش هنوز درگیر اینند که اراجیف نامه قرآن، کتاب خداست یا نه ، ملتی که نخبگانش هنوز نفهمیده اند حق با شاه بوده یا مصدق، ملتی که هنوز شعور درک بزرگی #رضاشاه را ندارد، آیا می فهمد که چه انقلاب وحشتناک صنعتی با #هوش_مصنوعی در جهان غرب در حال انجام است؟ آیا مفهوم نظام اقتصادی پسا #کرونا را نخبگان این ملت فهمیده اند؟ یک نخبه ایرانی از #انقلاب_صنعتی چهارم چه می داند؟ آیا مفهوم بردگی دیجیتال و #سوسیالیسم #بیودیجیتال را درک کرده اند؟ آیا فهمیده اند که جهان بسوی دوران وحشتناک #پسا_انسان #بیودیجیتال با سرعت زیادی در حال حرکت است و این یعنی نابودی و بردگی #ایران در آینده ای نزدیک ؟ آیا فهمیده اند که جهان بسوی گونه #توتالیتاریسم بیو دیجیتال با کنترل کامل بر انسان پیش می رود؟ یا اینکه هنوز حتی نمی دانند حق با مصدق بود یا شاه ؟ هنوز به بزرگی رضاشاه شک دارند! تفو بر تو ای چرخ گردون تفو ! #Stakeholder #Capitalism #inclusive capitalism (#stakeholdercapitalism #inclusivecapitalism )

ارسال دیدگاه:   

دیدگاهتان را بنویسید

Under Construction

“We are improving our website to offer the best experience for our growing community.”