پخش زنده

برنامه های تلویزیونی

شورای مدیریت گذار از ایران به چند کشور جدید یا شورای تجزیه ایران!
Oct 6, 2019 در نهایت شگفتی شورایی سراسر #ایرانستیز و پر از دشمنان #ایران بانام #شورای_مدیریت_گذار چندی پیش در لندن با پوشش گسترده رسانه های سعودی و بیگانه تشکیل شد که هدفش اشکارا تجزیه ایران است. نکته تاسف اور این رویداد ان بود که همزمان در اتاق کناری ان #حزب_مشروطه نیز تشکیل جلسه داد هرچند تظاهر به مخالفت می کرد! و ازهمه تاسف اور تر سفر همزمان #شاهزاده #رضا_پهلوی به لندن و تایید این شورا در مصاحبه ای با احمد رافت و کیهان مشکوک لندن بود که تحت نظارت #نازنین_انصاری و شوهرش مشیری که متهم به پولشویی ثروتمند معروف روس ازبک تبار پان ترک یا الیشر عثمانف است !شاهزاده که گمان می رفت سرمایه ای برای حفظ یکپارچگی ایران باشد امروزه عملا در خدمت تجزیه طلبان پان ترک و پان عرب و ایرانستیزی چون سه سید مغول تبار، سید حسن شریعتمداری و سید ضیا صدرالاشرافی و سید علیرضا نوری زاده درامده است و بر خلاف صورت خندانش و صحبت از پلورالیسم در این شورا جایی برای میهن پرستان و ایراندوستان نیست و در دموکراسی همایونی گویا همه باید ایرانستیز و پان ترک و پان عرب و تجزیه طلب باشند. رضا هازلی در این برنامه سعی کرده است که این تراژدی ملی را با دکتر منوچهر رزم ارا در میان بگذارد و نظر میهن پرستان را در اینباره جویا شود!
NOTICE: If you are not viewing this site in Persian, the content on this page may have been automatically translated using Google Translate and may have some inconsistencies.
Share Now

فرستادن پیام

گفتگو با جناب دکتر منوچهر رزم ارا به مناسبت ۲۸ مین سالگرد ترور دکتر شاپور بختیار
Aug 8, 2019 جناب دکتر #منوچهر_رزم_ارا ، وزیر بهداری اخرین کابینه دولت مشروطه ، به نخست وزیری روانشاد #جانباخته_راه_ایرانزمین دکتر #شاپور_بختیار به مناسبت ۲۸ مین سالگرد ترور دکتر #بختیار با شرکت در برنامه #اندیشکده_ایرانزمین با نهایت دقت و صداقت به پرسشهای دکتر #رضا_هازلی پاسخ می دهند تا به عنوان شاهد #تاریخ #ایران ، نکات مبهم برخی مسایل مربوط به اخرین نخست وزیر #پادشاهی #مشروطه را اشکار کنند.
NOTICE: If you are not viewing this site in Persian, the content on this page may have been automatically translated using Google Translate and may have some inconsistencies.
Share Now

فرستادن پیام

فیلمهای پژوهشی

معماری یا مهرازی در ایران باستان، بخش یکم، فیلمی از رضا هازلی
معماری در ایران باستان بخش یکم، فیلمی از دکتر رضا هازلی (کی اشکان اردلان افشارنادری) و بخشی ازمجموعه صدوبیست قسمتی فیلمهای مستند میراث جاویدان ایران باستان است که به اندیشه و تهیه کنندگی او به مردمان ایرانزمین پیشکش می گردد. این مجموعه مستندها برپایه اخرین پژوهشهای علمی درباره دانش و فرهنگ و تکنولوژی و معماری وادبیات و هنر و موسیقی تمدن بزرگ ایرانی و کشورها و ملتهای ایرانی در درازای تاریخ است. دکتر رضا هازلی خود اکثر پژوهشها را انجام داده یا انها و متن گفنار فیلمها را نوشته و ویرایش کرده است.
NOTICE: If you are not viewing this site in Persian, the content on this page may have been automatically translated using Google Translate and may have some inconsistencies.
Share Now

فرستادن پیام

آیین راز آمیز مهر یا میترائیسم، بخش یکم، فیلمی از رضا هازلی
Feb 16, 2018 ایین رازامیز مهر یا میترائیسم بخش یکم ، فیلمی از دکتر رضا هازلی (کی اشکان اردلان افشارنادری) و بخشی ازمجموعه صدوبیست قسمتی فیلمهای مستند میراث جاویدان ایران باستان است که به اندیشه و تهیه کنندگی او به مردمان ایرانزمین پیشکش می گردد. این مجموعه مستندها برپایه اخرین پژوهشهای علمی درباره دانش و فرهنگ و تکنولوژی و معماری وادبیات و هنر و موسیقی تمدن بزرگ ایرانی و کشورها و ملتهای ایرانی در درازای تاریخ است. دکتر رضا هازلی خود اکثر پژوهشها را انجام داده یا انها و متن گفنار فیلمها را نوشته و ویرایش کرده است.
NOTICE: If you are not viewing this site in Persian, the content on this page may have been automatically translated using Google Translate and may have some inconsistencies.
Share Now

فرستادن پیام

آیین رازآمیز مهر- بخش دوم
مجموعه صدو بیست گانه فیلمهای مستند میراث جاویدان #ایران_باستان ، اثری ماندگار از دکتر رضا هازلی (کی اشکان اردلان افشارنادری)
NOTICE: If you are not viewing this site in Persian, the content on this page may have been automatically translated using Google Translate and may have some inconsistencies.
Share Now

فرستادن پیام

میراث جاویدان ایران باستان

تازه ها

نوشتارها