پخش زنده

برنامه های تلویزیونی

الفبای طبیعی ایرانیک یکی از شرط های لازم برای تغییر جهت تمدنی -بخش دوم، نشست چهاردهم

الفبای طبیعی #ایرانیک یادگار اصلاحات استاد ذبیح بهروز و دکتر رضاهازلی در #خط و #الفبا ی رونیک اقوام ایرانی سکایی- در نشست چهاردهم از کلاس های #انجمن_مهرایران نیز مانند نشست سیزدهم اما بصورت خلاصه تر به تاریخ و منطق اختراع الفبا و اهمیت تغییر خط ناقص عربی زبان #پارسی ( #دری #فارسی) به خط ایرانیک برای #تغییرجهت_تمدنی از شبه تمدن عربی اسلامی ابراهیمی به ابر تمدن هندوایرانی و اروپایی پرداخته میشود. تغییر خط یکی از آموزه های مهم و حیاتی #مانیفست_اندیشکده_ایرانزمین به عنوان ادامه دهنده و تکمیل کننده مکتب ایرانویچی روانشاد ذبیح بهروزست. https://apps.apple.com/au/app/iranik-… اپلیکیشن آیفون الفبای ایرانیک را از لینک بالا می توانید دانلود کنید. https://play.google.com/store/apps/de… اپلیکیشن اندروئید الفبای ایرانیک را از لینک بالا در گوگل پلی می توانید دانلود کنید.

Share Now

فرستادن پیام

الفبای طبیعی ایرانیک یادگار اصلاحات استاد ذبیح بهروز و دکتر رضاهازلی درخط رونیک اقوام ایرانی سکایی

الفبای طبیعی #ایرانیک یادگار اصلاحات استاد ذبیح بهروز و دکتر رضاهازلی در #خط و #الفبا ی رونیک اقوام ایرانی سکایی- در نشست سیزدهم از کلاس های #انجمن_مهرایران به تاریخ و منطق اختراع الفبا و اهمیت تغییر خط ناقص عربی زبان #پارسی ( #دری #فارسی) به خط ایرانیک برای #تغییرجهت_تمدنی از شبه تمدن عربی اسلامی ابراهیمی به ابر تمدن هندوایرانی و اروپایی پرداخته میشود. تغییر خط یکی از آموزه های مهم و حیاتی #مانیفست_اندیشکده_ایرانزمین به عنوان ادامه دهنده و تکمیل کننده مکتب ایرانویچی روانشاد ذبیح بهروزست. https://apps.apple.com/au/app/iranik-… اپلیکیشن آیفون الفبای ایرانیک را از لینک بالا می توانید دانلود کنید. https://play.google.com/store/apps/de… اپلیکیشن اندروئید الفبای ایرانیک را از لینک بالا در گوگل پلی می توانید دانلود کنید.

Share Now

فرستادن پیام

آموزه های حقوقی اندیشکده ایرانزمین، یکی از شرط های لازم تغییر جهت تمدنی، انجمن مهرایران نشست دوازدهم

آموزه های #حقوقی #اندیشکده_ایرانزمین، #انجمن_مهرایران نشست دوازدهم! یکی از مهمترین شروط لازم برای #تغییر_جهت_تمدنی در #انقلاب_ایرانی، تغییر سیستم و نظام حقوقی کشور است. در نشست دوازدهم انجمن مهر ایران با گروهی از دانشجویان این مسئله را بررسی می کنم و به پرسش های آنها پاسخ می گویم. و چکیده ای از #قانون_اساسی پیشنهادی اندیشکده ایران زمین را بیان می کنم.

Share Now

فرستادن پیام

آموزه های اقتصادی اندیشکده ایران زمین و انقلاب صنعتی چهارم، انجمن مهرایران نشست یازدهم

آموزه های #اقتصادی اندیشکده ایران زمین و #انقلاب_صنعتی_چهارم، #انجمن_مهرایران نشست یازدهم . براستی ملتی که حتی نخبگانش هنوز درگیر اینند که اراجیف نامه قرآن، کتاب خداست یا نه ، ملتی که نخبگانش هنوز نفهمیده اند حق با شاه بوده یا مصدق، ملتی که هنوز شعور درک بزرگی #رضاشاه را ندارد، آیا می فهمد که چه انقلاب وحشتناک صنعتی با #هوش_مصنوعی در جهان غرب در حال انجام است؟ آیا مفهوم نظام اقتصادی پسا #کرونا را نخبگان این ملت فهمیده اند؟ یک نخبه ایرانی از #انقلاب_صنعتی چهارم چه می داند؟ آیا مفهوم بردگی دیجیتال و #سوسیالیسم #بیودیجیتال را درک کرده اند؟ آیا فهمیده اند که جهان بسوی دوران وحشتناک #پسا_انسان #بیودیجیتال با سرعت زیادی در حال حرکت است و این یعنی نابودی و بردگی #ایران در آینده ای نزدیک ؟ آیا فهمیده اند که جهان بسوی گونه #توتالیتاریسم بیو دیجیتال با کنترل کامل بر انسان پیش می رود؟ یا اینکه هنوز حتی نمی دانند حق با مصدق بود یا شاه ؟ هنوز به بزرگی رضاشاه شک دارند! تفو بر تو ای چرخ گردون تفو ! #Stakeholder #Capitalism #inclusive capitalism (#stakeholdercapitalism #inclusivecapitalism )

Share Now

فرستادن پیام

فیلمهای پژوهشی

معماری یا مهرازی در ایران باستان، بخش یکم، فیلمی از رضا هازلی

معماری در ایران باستان بخش یکم، فیلمی از دکتر رضا هازلی (کی اشکان اردلان افشارنادری) و بخشی ازمجموعه صدوبیست قسمتی فیلمهای مستند میراث جاویدان ایران باستان است که به اندیشه و تهیه کنندگی او به مردمان ایرانزمین پیشکش می گردد. این مجموعه مستندها برپایه اخرین پژوهشهای علمی درباره دانش و فرهنگ و تکنولوژی و معماری وادبیات و هنر و موسیقی تمدن بزرگ ایرانی و کشورها و ملتهای ایرانی در درازای تاریخ است. دکتر رضا هازلی خود اکثر پژوهشها را انجام داده یا انها و متن گفنار فیلمها را نوشته و ویرایش کرده است.

Share Now

فرستادن پیام

آیین راز آمیز مهر یا میترائیسم، بخش یکم، فیلمی از رضا هازلی

Feb 16, 2018
ایین رازامیز مهر یا میترائیسم بخش یکم ، فیلمی از دکتر رضا هازلی (کی اشکان اردلان افشارنادری) و بخشی ازمجموعه صدوبیست قسمتی فیلمهای مستند میراث جاویدان ایران
باستان است که به اندیشه و تهیه کنندگی او به مردمان ایرانزمین پیشکش می گردد. این مجموعه مستندها برپایه اخرین پژوهشهای علمی درباره دانش و فرهنگ و تکنولوژی و معماری وادبیات و هنر و موسیقی تمدن بزرگ ایرانی و کشورها و ملتهای ایرانی در درازای تاریخ است. دکتر رضا هازلی خود اکثر پژوهشها را انجام داده یا انها و متن گفنار فیلمها را نوشته و ویرایش کرده است.

Share Now

فرستادن پیام

میراث جاویدان ایران باستان

تازه ها

نوشتارهای بنیاد مهرایران

نوشتارهای مهمانها