خوش آمدید

ورود / ثبت نام

یک رویداد و دو پیامد

NOTICE: If you are not viewing this site in Persian, the content on this page may have been automatically translated using Google Translate and may have some inconsistencies.
Translate:
پنجشنبه 30 شهریور 1396 نویسنده: دکتر رضا هازلی (کی اشکان اردلان افشارنادری) نابودی طبقه نخبگان واقعی کشور در جریان انقلاب اسلامی و عدم وجود اندیشکده های مستقلی که منافع ملی وتمدنی ایران و ایرانی را در نظر داشته باشند، سبب شده است که کشور ایران و تمدن إیرانی سرگشته و حیران حتا منافع خود را نیز تشخیص ندهد و هر روز گام به گام تن به سختی بیمارش را بسوی مرگ و نابودی کامل روان کند. اشغال تمامی پستهای عالی سیاسی و قضائی و قانونگذاری ایران به دست متولدین عراق یا عرب دوستان و عرب زدگان و مهم نبودن منافع ملی و تمدنی ایران برای انها از سویی و نبودن اندیشکده های ملی سبب شده که تریبون ملی گرایی إیرانی به دست مرتجعین سفیدی بیفتد که با مدرنیته مخالفند و با عدم تمرکز کور کورانه و مرتجعانه مخالفت می کنند و أوج هنرشان این است که به جای اندیشه ارتجاعی و فناتیسم ولایت مطلقه فقیه، اندیشه ارتجاعی دیگری چون فر ایزدی را جایگزین کنند! ضریب هوشی کم و زمینه تحصیلی نا مرتبط این مهندسان و دندانپزشکان فیلسوف و جامعه شناس شده باعث ان شده که ملت ایران را بازیچه اندیشه های ناپخته و تعصبات ابلهانه و احساساتی خود کنند و غیر مسولانه با سرنوشت ملتی بازی کنند. یکی از مسائل مهمی که در خاورمیانه در حال رویدادن است و تنها تعداد کمی از روشنفکران و ژرف اندیشان إیرانی متوجه اهمیت ان شده اند و انرا به درستی تجزیه و تحلیل کرده اند، مساله استقلال کردستان عراق است. نویسنده این مقاله به عنوان بنیانگذار مکتب ایران زمین هرچند در مانیفست این مکتب فکری به این مساله و أمثال ان پرداخته است اما برخی موضع گیریهای مقامهای متولد عراق یا عراقی تبار و یا تنها عرب زدگان و مرتجعین سفید و سیاه و سرخ إیرانی درباره این رویداد نویسنده را واداشته است تا این مساله را به گونه ویژه بررسی کند. نژادپرستی عربی و تعصب عربی که در پوشش اندیشه إسلامی ایران زمین را اشغال کرده است می رود تا با تحریک برخی از ایرانیان ساده اندیش، احساساتی و نا اشنا به علوم استراتژیک جنگ برادر کشی میان ایرانیان بر پا کرده و ارتش و سپاه و بسیج ایران را برای حفظ تمامیت عرضی کشور عربی عراق به جان ایرانیان کرد در کردستان اشغالی در عراق بیندازد. این ناسیونالیسم عربی که چهاردهه است تحت پوشش اندیشه های إسلامی از تمامی دولت های غیر إسلامی عربی دفاع کرده است و تمامی ثروت ملی و نیروی انسانی و حیثیت و اعتبار کشور ایران را خرج کشور های عرب با دولت های غیر إسلامی کرده است اینک برای حفظ تمامیت ارضی سرزمین پدری خود یعنی عراق حاضر به قربانی کردن ایرانیان کرد در کردستان اشغالی در عراق است همانگونه که کل ملت ایران را فدای منافع دولتهای عربی کرده است. جالب انکه این ناسیونالیسم عربی اشغال کننده ایران تحت پوشش اسلام، اسلام و ولایت فقیهش را تنها برای ایران می خواهد نه برای سوریه بعثی و نه حتا برای عراق سکولار! ناسیونالیسم عربی که در ذات خود یهود ستیز است هر گونه اشتراک منافع ایران با إسرائیل در منطقه مانند استقلال کردستان عراق را به بهانه انکه توطئه إسرائیل است نفی می کند اما از جنگ هشت ساله و قادسیه دومی که کشور عربی عراق و تمام متحدان عربش به ایران تحمیل کردند نه نامی می برد و نه از صدها میلیارد دلار عربستان سعودی خرج شده برای صدام نه از سربازان مصری و عراقی متجاوز به دختران و مادران إیرانی مقابل چشمان هم در استادیوم خرمشهر ونه از میلیونها جانباخته و جانباز إیرانی در این قادسیه دوم و نه از هزاران میلیارد دلار غرامت جنگی که عراق باید به ایران بپردازد. بی شک و به گفته اکثر کارشناسان بی غرض علوم استراتژیک استقلال کردستان عراق به نفع منافع ملی و تمدنی ایران است و یکی از مستعد ترین کشورهای همسایه ایران برای دشمنی و حمله به ایران را به دو کشور ضعیف تر تقسیم خواهد کرد تا ایران دیگر شاهد قادسیه سومی نباشد. از سویی دیگر با به وجود اوردن اقماری از کشورهای إیرانی تبار اما ضعیف تر از ایران ، در اطراف ایران عمق نفوذ استراتژیک کشور ایران را نیز گسترش خواهد داد و یا دست کم مناطق حائل یا مناطق بافر را در اطراف ایران گسترش می دهد که در کل امنیت ملی کشور ایران را تقویت خواهد کرد و از اینرو و در این مورد ایران با إسرائیل اشتراک منافع دارد. از سویی دیگر مسیر مستقلی برای انتقال گاز ایران به اروپا و از راه دریای مدیترانه إیجاد می کند که تحت نفوذ روسیه یا ترکیه نباشد و با انها رقابت کند. همچنین با فشار بردولت مستقل کردستان می توان به راحتی جدایی خواهان کرد إیرانی را نیز کنترل کرد و کشوری خواهد بود که اینگونه افراد به انجا بروند و بدین گونه تیره کرد در ایران جزیی از ملت واحد ایران خواهد بود ولی همزمان ملت کرد در کردستان استقلال یافته عراق ، کشور خود را خواهد داشت. هرچند که کشور کردستان در شمال عراق بیش از بیست سال است که عملا وجود دارد اما ایران باید نخستین کشوری باشد که در صورت اعلان استقلال این منطقه از عراق، استقلالش را به رسمیت بشناسد همانگونه که به درستی استقلال اذربایجان و ارمنستان و ترکمنستان از شوروی را به رسمیت شناخت و امروزه دیگر با غولی مانند شوروی یا روسیه امروزی مرز خاکی ندارد و امنیت خاکی اش بیش از پیش تأمین شده است. همچنین همانگونه که امروز نیز إقلیم کردستان محلی برای صادرات کالاهای إیرانی است، در اینده نیز با اتحادیه های اقتصادی و سیاسی و نظامی و امنیتی بلوکی از کشورهای تمدن إیرانی به همراه تاجیکستان و أفغانستان و … بوجود خواهد امد که تمدن إیرانی را در کل نیرومند تر و ماهیت انرا متنوع تر خواهد ساخت که نویسنده این مقاله انرا در مانیفست مکتب ایران زمین یا ناسیونالیسم مدرن إیرانی از دیدگاه تمدنی توضیح داده است. اما این رویداد که با یک واکنش مناسب و خردمندانه از جانب ایران می تواند به یک پیامد فرخنده بیانجامد با یک واکنش نامناسب و غلط از جانب ایران می تواند پیامد وحشتناکی برای ایران داشته باشد و حتا به جدایی کردستان ایران از ایران نیز ختم شود. اگر پس از استقلال إقلیم کردستان، ایران مرزهای خود را بر روی کردستان ببندد و استقلال کردستان را به رسمیت نشناسد انگاه إقلیم کردستان پایگاهی برای استقلال طلبان کردستان ایران نیز خواهد شد و سالها جنگ خونین درون تمدنی و برادر کشی را به ایران تحمیل خواهد کرد. همچنین إقلیم کردستان را به سمت اتحاد با إسرائیل و احتمالا ترکیه سوق خواهد داد و اتحاد کشورهای إیرانی تبار و کشورهای تمدن إیرانی به رؤیایی بدل خواهد شد وکشور ایران نیز حوزه نفوذ و عمق استراتژیک و مناطق حائل خود را از دست خواهد داد و امنیت ملی ایران از جانب مرزهای غربی به شدت شکننده خواهد شد. افزون بر بحثهای منافع ملی و تمدنی و استراتژیک که در بالا امد، از نقطه نظر شرافت تاریخی نیز، با عدم به رسمیت شناختن استقلال اقلیم کردستان، ایران یک تیره إیرانی را قربانی خواهد کرد که این از شرافت تاریخی ایران بدور است و در دوره أی که ترکیه أی ها با نظریه های نئو عثمانیسم و اعراب با ساز و کارهایی چون ناتو عربی از هم تبارهای خود حمایت و دفاع می کنند، ایران سبکسرانه و کوته بینانه به شرافت تاریخی و منافع ملی و تمدنی خود خیانت خواهد کرد، خیانتی که از جانب چهل میلیون کرد در خاورمیانه فراموش نخواهد شد. هر چند که دل ایرانیان راستین با استقلال إقلیم کردستان است، اما ناسیونالیسم عربی که در پوشش اندیشه إسلامی ایران را اشغال کرده است یا اگاهانه و مستقیما از طریق مقامات عراقی زاده جمهوری إسلامی ویا از طریق به ظاهر ملی گرایان مزدور جمهوری إسلامی دل در دشمنی با إقلیم کردستان دارد و می کوشد این رویداد را که می تواند پیامد فرخنده أی برای کشور ایران و تمدن إیرانی داشته باشد را به رویدادی با پیامد ی مخرب برای ایران و منطقه تبدیل کند. اینجاست که باید بر این نکته تأکید شود که واکنش به این رویداد از خود این رویداد مهمتر است و این واکنش ایران است که پیامد های انرا شکل می دهد.
Be the first to write a review

Leave a Reply

Under Construction

“We are improving our website to offer the best experience for our growing community.”