Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mehriran/public_html/wp-content/plugins/stars-rating/public/stars-rating-public.php on line 128

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mehriran/public_html/wp-content/plugins/stars-rating/public/stars-rating-public.php on line 130

خوش آمدید

ورود / ثبت نام

راز الفبا و آوایی جهان (تاریخ و منطق واقعی اختراع الفبا)

NOTICE: If you are not viewing this site in Persian, the content on this page may have been automatically translated using Google Translate and may have some inconsistencies.
Translate:
پیدایش الفبا یا دبیره و ارقام یا شماره ها در گذر زمان رنگ استوره به خود گرفته است و مردمان و تیره ها و گروه ها و دانشمندان گوناگون هر کدام بسته به دانش و آگاهی خود در این باره نگرشی داشته اند. گروهی از راه بی دانشی و سخت اندیشی ریشه دبیره و شماره ها را به اسمانها برده اند وگروهی دیگر از نا­­ آگاهی ریشه انرا به مصر یا سرزمین بابل کشانده اند. اما از آنجا که همه انان بر یک بنیاد همسواند وآن ندانستن منطق و ریشه های ساختن الفبا و ارقام است راه به بیراهه برده اند. شگفتا که در بهترین دانشگاههای جهان نیزدانسته و یا ندانسته دلبستگی به گشودن این راز سر به مهر ندارند و با بازگویی افسانه ها به اسانی از کنار ان می گذرند. نگرش علمی درباره ریشه های ساختن دبیره و شماره ها گسترش نیافته است و به سختی زیر فشار بارسخت اندیشی های دسته ای و گروهی قرار دارد. اما این چه پدیده ای است که اینگونه بر سر ان جنگ و نبرد است؟ اهمیت خط یا الفبا دبیره و شماره ها بی شک از بزرگترین نواوریهای مردمی و بنیادی ترین نواوری بشربرای پیشبرد دانش و رسیدن اندیشه ها از مردمی به مردم دیگردر درازای زمان و تاریخ است. این پدیده ها اندیشه های مردمان را نگهداشتند و انرا برای پیشبرد همان اندیشه ها به دست مردمان اینده دادند. دبیره و در کنار ان شماره ها از بزرگترین دستاوردهای بشری است. در زندگی روزمره از بام تا شام همواره در جاهای گوناگون سروکارمان با الفبا و ارقام است. بامدادان تا چشمان خود را باز می کنیم به ساعت خویش می نگریم و این کار را چندین بار در روز تکرار می کنیم. حتا اگر کار دانشی (علمی) نداشته باشیم، نه استاد باشیم و نه دانشجو ونه دانش اموز، برای کارهای روزمره، برای خواندن خبرها برای کارهای اداری و غیره نیاز به الفبا و ارقام داریم . اگر در روزگاران گذشته الفبا و ارقام را روی کاغذ و چرم و سنگ می نوشتیم امروزه انها را روی تلفن دستی هوشمند یا رایانه خود تایپ می کنیم.این پندار و تصور که انتقال فکر و اندیشه مان را بدون کاربرد الفبا و ارقام انجام دهیم کاملا باطل است. امروزه در شگردشناسی پیوندها(تکنولوژی ارتباطات) از سه نواوری بزرگ مردمان جهان یاد می شود که نخستین ان دبیره و شماره ها(الفبا و ارقام) دومین ان هنر چاپ وسومین همان رایانه و شگردشناسی (تکنولوژی) ان است.از کنار هم بودن این سه به جایگاه ویژه دبیره و شماره ها پی می بریم ولی باید گفت که حتا در سنجش با نواویهای مهم ارتباطی دیگر مانند چاپ و رایانه و تکنولوژیها و شگردشناسی های وابسته به ان، دبیره و شماره ها (الفبا و ارقام) جایگاه ویژه ای دارد چرا که بنیادی تر است و تکنولوژیهای ارتباطی دیگر همه به الفبا و ارقام وابستگی حیاتی دارند در صورتی که عکس ان لزوما درست نیست و وابستگی دبیره و شماره ها به تکنولوژیهای چاپ و رایانه انقدر حیاتی نیست.تاریخ بشر از انجایی اغاز می شود که هنر نوشتن پدید امد و الفبا ساخته شد و پیش از ان اگرچه ادمیان هزاران سال می زیستند ولی به شوند (دلیل) ثبت نکردن تاریخ ، ان گذشته های انسانی در حاله ای از اسطوره و ابهام فرو رفته اند. به شوند (دلیل) اهمیت الفبا و ارقام همواره در تاریخ سر مخترع و منطق اختراع ان بحثهای فراوانی شده است و از انجایی که منطق اختراع الفبا یک راز بوده است و هیچ کس انرا به درستی در نیافته است همواره فرض های غلط و نادرستی مطرح شده و برپایه این فرضیه های نادرست تئوریهای سراسر نادرست ,افسانه وار یکی پس از دیگری سربراورده اند.در سده بیستم میلادی برای نخستین بار ریاضیدان و تاریخ پژوه ایرانی، ذبیح بهروز با بررسی ژرف تاریخ خط های گوناگون جهان بویژه کاملترین خط باستانی جهان که همانا خط دین دبیره اوستایی است به منطق اختراع خط ها و الفباهای جهان پی برد و سپس با بررسی بیشتر در کتابهای تاریخی شواهد و قراین فراوانی برای نظریه خود یافت و انها را منتشر ساخت. در این کتاب نگارنده تلاش بر تعمیم و گسترش نظریه بهروز دارد و با ویرایشها و اصلاحاتی در پژوهشهای ذبیح بهروز دو نظریه نوین یکی درباره چگونگی گسترش الفبا و ارقام معروف به نظریه «گسترش از شمال» و دیگری نظریه «دینامیک الفبا» درباره دید تکاملی و فرگشتی به الفبا را مطرح می کند. اما پیش از هرچیز باید نظریه های کنونی و غالب درباره اختراع و گسترش و تکامل الفبا را بررسی کرد و نگاهی به ساختارها و سیستمهای نوشتن در زبانشناسی معاصر انداخت تا بهتر با سیستمها و ساختارهای الفبایی جهان اشنا شویم.اما ساختارها و سیستم های نوشتن در زبان شناسی معاصر کدامند و چه کوتاهی ها و ناراستی هایی در ان است؟
Be the first to write a review

Leave a Reply

مرتبط

تقویم هفت هزار ساله آریایی-میترایی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat

Under Construction

“We are improving our website to offer the best experience for our growing community.”