English پارسی Русский Kurdi کوردی Тоҷики بلوچی پشتو دری اردو हिन्दी Ирон گیلکی
مازرونی հայերեն آذری لری
Welcome
Login / Register

به مناسبت جشن تيرگان و روز آرش ● آرش حماسه‌ای است به تاریخ جاودان

به گزارش از امرداد

توران شهریاری :
تیرگان و آرش

بخشی ز خاک پاک اهورایی وطن
هنگام جنگ در کف دشمن فتاده بود
ایران به سان مام ز فرزند مانده دور
دلشادی و توان خود از دست داده بود
بهر وطن شکست ز بیگانه ننگ بود
چون مهد جم چراغ ره فر و هنگ بود
این سرزمین تحمل خواری نمی‌کند
در تنگنای حادثه زاری نمی‌کند
با دشمن شناخته یاری نمی‌کند
پیش ستمگر آیینه داری نمی‌کند
از چند گاه پیش در آن روزگار تار
در راه سازشی که شود صلح برقرار
افراسیاب بود و منوچهر شهریار
بستند عهدی آن دو به آیین استوار
پیمان چنان بخواست که تیر افکنی دلیر
پرتاب سازد از تبرستان به شرق تیر
هر جا که تیر آمد و بر هر کجا نشست
آن جایگاه مرز و حریم دو کشور است
«آرش» کنار قله‌ی البرز سربلند
با قامتی بلند چو سرو فرازمند
در هاله‌ای ز نور سحرگاهی سپند
بر پا ستاده بود ، گاه پگاه بود
در چله‌ی کمان غرور‌آفرین خویش
تیر از پی رهایی میهن نهاده بود
با یاد و نام نامی دادار مهربان
سر برفراشت زمزمه خوان سوی آسمان
با نیروی خدایی و افزون‌ترین توان
تیر از کمان کشید
آن را نه از کمان که ز ژرفای جان کشید
تا تیر جان خویش به باد وزان سپرد
شد پاره پاره پیکر و افتاد جان سپرد
جان عزیز را به ره آرمان سپرد
هان،باد،تیر آرشی از عشق و آتش است
فریاد دادخواهی گردی کمان کش است
پاسش بدار چونکه در آن جان آرش است
آنگه سروش، پیک اهورایی از سپهر
اینگونه داد مژده به ایرانیان ز مهر
کز تیر سرنوشت که نیروی جان در اوست
اکنون هزارها سپری شد از آن زمان
آرش حماسه‌ای است به تاریخ جاودان
ایران به جاست همچو مه و مهر و آسمان
بادا هزاره‌های دگر باز در جهان
هان ای جوان برومند هم وطن
اینک تو آرشی و چراغ ره وطن
با دانش و خرد و عشق خویشتن
مرز نوین بگستر و هم تازه‌تر سخن

Post your comment

Comments

Be the first to comment

Sign in or sign up to post comments.

Related articles